Maj 182017
 

20.05.2017 odbędzie się na terenie naszej szkoły XIII Bieg Papieski „Młodzi w hołdzie Janowi Pawłowi II”. Uczniowie naszej szkoły, którzy chcą wziąć udział w biegu od wychowawcy klasy otrzymują oświadczenie, które zwracają po podpisaniu przez rodziców. Na bieg serdecznie zapraszamy również całe rodziny. Poniżej zamieszczamy harmonogram imprezy. Harmonogram Biegu Papieskiego

Czytaj więcej
Maj 122017
 

SZANOWNI PAŃSTWO Działając w  myśl  art. 117 oraz  art. 234 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) w związku z uchwałą nr XLV/1081/2017 rady m.st. Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających

Czytaj więcej
Maj 122017
 

Szanowni Państwo, Tu znajdują się  informacje i dokumenty niezbędne do otrzymania Karty Ucznia, dla tych rodziców, którzy dotychczas nie złożyli jeszcze wniosku w imieniu swoich dzieci. Do 6 czerwca 2017, przyjmowane będą w Sekretariacie Szkoły wnioski od rodziców uczniów klas I- VI. Od 15 maja do 6 czerwca 2017 przyjmowane będą wnioski od rodziców dzieci

Czytaj więcej