przewiń do treści

Zapraszamy do udziału w konkursach artystycznych!

Zapraszamy do udziału w konkursach plastycznym i fotograficznym. Szczegóły poniżej. Osoby chcące wziąć udział w konkursach proszone są o zgłaszanie się do p. Małgorzaty Rajczykowskiej.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,Spojrzeć prawdzie w oczy”

Tematem przewodnim jest fraza „Spojrzeć prawdzie w oczy”, która ma zachęcić uczniów do krytycznego spojrzenia na (przykładowo) ogrom informacji w Internecie, zjawisko fake-news czy nieprawdziwe informacje np. w tematyce zdrowia lub zmian klimatycznych.
Celem konkursu jest zaangażowanie uczniów szkół podstawowych do zbadania tematu fałszu i prawdy (w świecie rzeczywistym i wirtualnym), krytycznego myślenia, obalenia powielanych mitów oraz znalezienia nieoczywistych odpowiedzi na pytanie, czym jest prawda.
Prace plastyczne mogą być wykonywane dowolną techniką (również grafiką komputerową).

KONKURS FOTOGRAFICZNY
„Wpływ zmian klimatu na metropolię warszawską”

Konkurs jest organizowany oraz nadzorowany przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju oraz Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu miasta stołecznego Warszawy w ramach projektu „Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Zadaniem konkursowym jest wykonanie fotografii i krótkiego opisu przedstawiającego zmiany – negatywne lub pozytywne – mające wpływ na środowisko naturalne, które zaszły w Warszawie i podwarszawskich gminach w ostatnich kilku/kilkunastu latach.
Termin do 12 kwietnia!

Lekcje

  • 1.  08.00 – 08.45
  • 2.  08.55 – 09.40
  • 3.  09.50 – 10.35
  • 4.  10.45 – 11.30
  • 5.  11.45 – 12.30
  • 6.  12.45 – 13.30
  • 7.  13.45 – 14.30
  • 8.  14.40 – 15.25
  • 9.  15.35 – 16.20
  • 10. 16.30 – 17.15

1% dla szkoły

Obrazek, 1% dla szkoły

Historię rozbudowy szkoły można prześledzić tutaj.

Obok naszej szkoły powstanie druga w Warszawie hala lekkoatletyczna.

Zapraszamy do śledzenia postępów.