przewiń do treści

UKS „Falenica”

Od 18 maja ruszamy z zajęciami zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN.

Grafika sportu Grafika sportu

Przy naszej szkole działa Uczniowski Klub Sportowy „Falenica”.

Klub organizuje pozalekcyjne zajęcia sportowe podczas których uczniowie szkoły podstawowej oraz członkowie klubu mogą rozwijać swoje uzdolnienia i pasje sportowe.
Zajęcia sportowe realizowane są dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Wawer.
Klub organizuje obozy sportowe i rekreacyjne – letnie i zimowe.
Dzieci trenujące w naszym klubie startują w zawodach sportowych.
W UKS „Falenica” działają sekcje:
Orientacja sportowa – trener  Jan Cegiełka,
Lekkoatletyka – trener Małgorzata Gawenda.

Uczestnicy zajęć organizowanych przez UKS „Falenica” zobligowani są:

 • do wypełnienia deklaracji członkowskiej i opłacenia rocznej składki członkowskiej.Wysokość składki członkowskiej w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 200 zł za cały rok szkolny. Prosimy o wpłaty po 100 zł za każdy semestr na konto klubu (WAŻNE: numer konta uległ zmianie).
 • do wypełnienia i przekazania oświadczenia, w którym rodzice wyrażają zgodę na udział dziecka w zajęciach.
 • do posiadania aktualnego zaświadczenia lekarskiego orzekającego o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu (proszę zwrócić uwagę, aby na zaświadczeniu było wpisane „zdolny do uprawiania lekkoatletyki/orientacji sportowej oraz aby była podana data ważności badań np. do 23.01.2020 albo data następnego badania”).

Osoby, które chcą dodatkowo wspomóc działalność naszego Klubu mogą wpłacać dobrowolne darowizny na realizację celów statutowych Klubu.

Wpłaty prosimy uiszczać na rachunek bankowy:

UKS „Falenica”, ul. Bartoszycka 45/47 04-923 Warszawa

Nazwa banku: Alior Bank

Nr rachunku bankowego: 25249000050000453076104474

W tytule należy podać: imię i nazwisko dziecka, sekcję sportową oraz cel wpłaty czyli składka członkowska lub darowizna na cele statutowe klubu.

Informacje dotyczące organizowanych zajęć można uzyskać na plakatach zamieszczonych poniżej, na tablicach informacyjnych sportowych na dolnym korytarzu w szkole oraz bezpośrednio u trenerów.


Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego „Falenica”

Druki do pobrania:

UKS – deklaracja członkowska

UKS – oświadczenie – zgoda rodziców na udział w zajęciach

UKS – informacja o przetwarzaniu danych osobowych

obrazek sport


Sekcja Lekkoatletyczna zaprasza na treningi dzieci ze szkoły podstawowej

W programie:
☻konkurencje lekkoatletyczne
(biegi krótkie, średnie i długie, biegi przełajowe, bieg przez płotki, biegi sztafetowe, skok wzwyż, skok w dal, rzut piłeczką palantową, pchnięcie kulą);
☻trening ogólnorozwojowy czyli kształtowanie sprawności ogólnej (a w tym kształtowanie szybkości, skoczności, siły, wytrzymałości, gibkości, zwinności oraz koordynacji ruchowej);
☻sporty uzupełniające (gry zespołowe, gimnastyka, akrobatyka);
☻starty w zawodach sportowych.

Zajęcia odbywają się w obiektach Szkoły Podstawowej nr 124
Wtorek 15.30 – 17.00
Czwartek 15.30 – 17.00
Trener prowadzący: Małgorzata Gawenda (kontakt 501536399)

Zajęcia realizowane są dzięki dofinansowaniu ze środków m. st. Warszawy Dzielnicy Wawer

Grafika sportu


Sekcja Orientacji Sportowej zaprasza na treningi BnO

W programie:
☻ Nauka i doskonalenie podstaw orientacji sportowej;
☻ Nauka i doskonalenie techniki jazdy na rowerze w terenie,
☻ Nauka i doskonalenie techniki pokonywania trasy z mapą,
☻ Zajęcia ogólnorozwojowe, trening wytrzymałości,
☻ Udział w zawodach sportowych

Zajęcia odbywają się w obiektach Szkoły Podstawowej nr 124
Czwartek 16.30 – 18.00
Sobota 10.00 – 13.00 zajęcia terenowe
Szczegóły u trenera prowadzącego: Jan Cegiełka (kontakt 602888513)

Zajęcia realizowane są dzięki dofinansowaniu ze środków m. st. Warszawy Dzielnicy Wawer

Grafika sportu

Lekcje

 • 1.  08.00 – 08.45
 • 2.  08.55 – 09.40
 • 3.  09.50 – 10.35
 • 4.  10.45 – 11.30
 • 5.  11.45 – 12.30
 • 6.  12.45 – 13.30
 • 7.  13.45 – 14.30
 • 8.  14.40 – 15.25
 • 9.  15.35 – 16.20
 • 10. 16.30 – 17.15

1% dla szkoły

Obrazek, 1% dla szkoły

Historię rozbudowy szkoły można prześledzić tutaj.

Obok naszej szkoły powstanie druga w Warszawie hala lekkoatletyczna.

Zapraszamy do śledzenia postępów.