1,5% dla szkoły

Biuletyn Informacji Publicznej

logo biuletynu informacji publicznej

Przyjmowanie ukraińskich uczniów do szkoły oraz możliwa pomoc pedagogiczno-psychologiczna

Uczniowie z Ukrainy w wieku 7-18 lat są przyjmowani do szkół oraz obejmowani opieką, a także nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich. Przyjęcie do szkoły jest możliwe w ciągu całego roku szkolnego, a ustalenie klasy, w której kontynuowana jest nauka, odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą.

Учні з України віком 7-18 років приймаються до шкіл, піклуються та навчаються на умовах, що діють для громадян Польщі. Прийом до школи можливий протягом усього навчального року, а клас, у якому продовжити навчання, визначається за сумою закінчених навчальних років за кордоном.


Szczegółowe informacje https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-przyjmowania-cudzoziemcow-do-polskich-szkol-w-kontekscie-obecnej-sytuacji-na-ukrainie


Przewodnik po polskiej edukacji dla uczniów i rodziców / Посібник з польської освіти для учнів та батьків

https://edukacja.um.warszawa.pl/putivnyk


Wsparcie dzieci z Ukrainy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – informacja MEiN / Підтримка дітей з України з особливими освітніми потребами – інформація від MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-dzieci-z-ukrainy-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi–informacja-mein?fbclid=IwAR0xcZdCkvZAhzaM5DkA3zA8RZTjsNL3XjYcdL-YJzGZSXvxMHfKA-3edJg


Spis szkół prowadzących zdalna naukę, rekomendowanych przez ukraińskie Ministerstwo oświaty:  Cписок офіційних онлайн-шкіл та платформ в Україні, що організовують навчальний процес в умовах війни – Edukacja (um.warszawa.pl); wersja polska do pobrania na wyżej wymienionej stronie.


Informacje ambasady Ukrainy dotyczące możliwości kontynuacji nauki zdalnej w ukraińskich szkołach/ Корисна інформація щодо навчання українських дітей, які виїхали за межі України🇺🇦📕💁‍♀️https://www.facebook.com/100068077835901/posts/282603037352289/


Do pobrania – periodyk „Edukacja dla Ukrainy”, zawierający zebrane informacje związane z obecnością ukraińskich uczniów w warszawskich szkołach.


Lekcje

  • 1.  08.00 – 08.45
  • 2.  08.55 – 09.40
  • 3.  09.50 – 10.35
  • 4.  10.45 – 11.30
  • 5.  11.45 – 12.30
  • 6.  12.45 – 13.30
  • 7.  13.45 – 14.30
  • 8.  14.40 – 15.25
  • 9.  15.35 – 16.20
  • 10. 16.30 – 17.15

Obok naszej szkoły powstanie nowa hala sportowa.

Zapraszamy do śledzenia postępów.