przewiń do treści

Ubezpieczenie dzieci w roku szkolnym 2020/2021

POLISA typ 184 nr 0010513190

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
Al. Jerozolimskie 162
02-342  Warszawa.

Na terenie szkoły sprawy związane z ubezpieczeniem załatwia p. Joanna Sekuła – sekretarz.

LIKWIDACJA SZKÓD:
Ustalenie wysokości należnego świadczenia odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia wypadku na druku „Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków” pobranym w szkole i potwierdzonym pieczęcią szkoły.
Wypełnione zgłoszenie winno być podpisane przez Ubezpieczonego lub prawnego opiekuna, jeśli sprawa dotyczy osoby niepełnoletniej.

Do w/w dokumentu należy dołączyć:
– kserokopię dokumentacji medycznej
oraz
– protokół powypadkowy, jeżeli wypadek miał miejsce w szkole.

Powyższe dokumenty można złożyć w wybrany przez siebie sposób:

 • Osobiście w biurze Multiagencji Ubezpieczeniowej MARCIN, ul. Igańska 3 w Warszawie, biuro czynne w godzinach:
  Pon, Wt, Czw  –  9.00-17.00
  Środa – 9.00- 19.00
  Piątek – 9.00-15.00
 • Faksem na numer   22 870 43 43
 • Pocztą na adres:
  Multiagencja Ubezpieczeniowa Marcin, ul. Igańska 3, 04-087 Warszawa
 • E-mailem na adres : szkoly@aumarcin.pl

Likwidacja szkód NNW odbywa się w biurze Multiagencji Ubezpieczeniowej „Marcin” ul. Igańska 3 w Warszawie z udziałem lekarza orzecznika.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami : 22 870 43 43  lub  502 415 450

Ogólne warunki ubezpieczenia – do pobrania

Skrócona informacja o ubezpieczeniu:

 

Lekcje

 • 1.  08.00 – 08.45
 • 2.  08.55 – 09.40
 • 3.  09.50 – 10.35
 • 4.  10.45 – 11.30
 • 5.  11.45 – 12.30
 • 6.  12.45 – 13.30
 • 7.  13.45 – 14.30
 • 8.  14.40 – 15.25
 • 9.  15.35 – 16.20
 • 10. 16.30 – 17.15

1% dla szkoły

Obrazek, 1% dla szkoły

Historię rozbudowy szkoły można prześledzić tutaj.

Obok naszej szkoły powstanie druga w Warszawie hala lekkoatletyczna.

Zapraszamy do śledzenia postępów.