1,5% dla szkoły

Biuletyn Informacji Publicznej

logo biuletynu informacji publicznej

Rekrutacja do klas pierwszych – rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo,
od dnia 1 marca 2022 r. rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych dla dzieci urodzonych w latach 2015 i 2016.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

 • 1 marca 2022 r. (od godz. 13:00) do 17 marca 2022 r. (do godz. 20:00)
 • Zapisy w SYSTEMIE – rodzice dzieci urodzonych w latach 2015 i 2016 wypełniają elektroniczny wniosek/zgłoszenie o przyjęcie do klasy pierwszej.
  • zgłoszenie składają rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły
  • wniosek składają rodzice dzieci spoza obwodu
 • 1 marca 2022 r. do 18 marca 2022 r. (do godz. 16:00) składanie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie do dyrektora szkoły
  • za pośrednictwem elektronicznego systemy rekrutacji SCANY  dokumentów i podpisany elektronicznie wniosek/zgłoszenie
  • lub w szkole pierwszego wyboru papierowy wniosek/zgłoszenie oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria
 • 21 kwietnia 2022 r. (godz. 13:00)

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 • 21 kwietnia 2022 r. (od godz. 13:00) do 27 kwietnia 2022 r. (do godz. 16:00)

Potwierdzanie przez rodziców woli zapisu do szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane – rodzice potwierdzają wolę zapisu w systemie elektronicznym lub składają w szkole pisemne potwierdzenie

 • 29 kwietnia 2022 r. (od godz. 13:00)

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 • 29 kwietnia 2022 r. do 25 maja 2022 r.

Procedura odwoławcza.

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

 • 15 czerwca 2022 r. (godz. 16:00)

Opublikowanie w SYSTEMIE informacji o wolnych miejscach.

 • 15 czerwca 2022 r. (od godz. 16:00) do 23 czerwca 2022 r. (do godz. 20:00)

Zapisy w SYSTEMIE – rodzice wypełniają elektroniczny wniosek o przyjęcie.

 • 15 czerwca 2022 r. (od godz. 16:00) do 24 czerwca 2022 r. (do godz. 15:00) składanie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie do dyrektora szkoły
  • za pośrednictwem elektronicznego systemy rekrutacji SCANY  dokumentów i podpisany elektronicznie wniosek/zgłoszenie
  • lub w szkole pierwszego wyboru papierowy wniosek/zgłoszenie oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria
 • 29 czerwca 2022 r. godz. 13:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postepowaniu uzupełniającym.

 • 29 czerwca 2022 r. (od godz. 13:00) do 4 lipca 2022 r. (do godz.16:00)

Potwierdzanie przez rodziców woli zapisu do szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane – rodzice składają w szkole pisemne
potwierdzenie woli zapisu.
Rodzice dziecka przyjętego w postępowaniu rekrutacyjnym mogą potwierdzić wolę zapisu w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane w postępowaniu uzupełniającym jeżeli złożą pisemną rezygnację z miejsca w szkole, która już przyjęła dziecko.

 •  6 lipca 2022 r. godz. 13:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.

 • Od 6 lipca 2022 r.

Procedura odwoławcza.

 • 31 sierpnia 2022 r.

Opublikowanie w SYSTEMIE informacji o wolnych miejscach.

Szczegółowe informacje na temat zasad i kryteriów rekrutacji dostępne są na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy:

https://edukacja.um.warszawa.pl/szkoly-podstawowe

a w szczególności:

https://edukacja.um.warszawa.pl/zasady-przyjec

Elektroniczny system rekrutacji znajduje się na stronie:

https://warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl/elemento-parents/main.action

W naszej szkole REKRUTACJĄ zajmuje się p. Monika Skoczek – telefon (22)277 10 25. Chętnie pomoże i udzieli wszystkich informacji.

INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 124

Szkoła Podstawowa Nr 124 im. Stanisława Jachowicza posiada nowo dobudowaną część przeznaczoną dla uczniów klas 1-3. Dzięki takiej inwestycji praca w szkole jest jednozmianowa.
Dzieci rozpoczynają lekcje o godzinie 8.00 lub 8.45. Każda klasa ma na stałe swoją salę lekcyjną. Przed lekcjami i po skończonych zajęciach dzieci mogą przebywać pod opieką wychowawców świetlicy, która jest czynna w godzinach 7.00 – 17.30.
Do dyspozycji uczniów są ponadto sala komputerowa, plac zabaw, boiska szkolne i sala gimnastyczna.

Szkoła posiada bibliotekę i stołówkę przygotowującą na miejscu własne, smaczne posiłki. Można skorzystać w niej z drugiego śniadania oraz obiadu.

Trzy razy w tygodniu w Gabinecie Profilaktyki Zdrowotnej dyżuruje pielęgniarka szkolna, Dzieci objęte są od początku nauki pomocą specjalistów: pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty.

Szkoła posiada ofertę zajęć dodatkowych rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów. Są to koła, zajęcia sportowe, warsztaty artystyczne i twórcze rozwijające wiedzę i umiejętności uczniów. Organizujemy też na terenie szkoły zajęcia wspomagające proces nauczania w zależności od psychofizycznych potrzeb naszych wychowanków.

Realizujemy programy z zakresu profilaktyki zdrowia i bezpieczeństwa zgodnie z rocznym planem Szkolnego Programu Profilaktyki i Wychowania.

Szkoła posiada certyfikaty: ?Wars i Sawa?, ?Szkoła w Ruchu?, ?Szkoła z Pomysłem?
i ?Przyjaciel Pól Nadziei?. Realizujemy programy propagujące zdrowy i bezpieczny styl życia. Bierzemy udział w akcjach wolontariatu i pielęgnujemy pamięć o historii i tradycjach naszego regionu.

Każdego roku organizowane są w naszej szkole festyny z okazji Dnia Dziecka, które stanowią ważny element integracji lokalnej społeczności.

Szkoła 124 znajduje się w bliskości lasu, otoczona jest przyrodą i zielenią. Taki czynnik tworzy dobry klimat do rozwoju naszych wychowanków i wpływa korzystnie na panującą w szkole atmosferę.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ
26 LUTEGO 2022 (SOBOTA) W GODZINACH 10.00- 12.00

Lekcje

 • 1.  08.00 – 08.45
 • 2.  08.55 – 09.40
 • 3.  09.50 – 10.35
 • 4.  10.45 – 11.30
 • 5.  11.45 – 12.30
 • 6.  12.45 – 13.30
 • 7.  13.45 – 14.30
 • 8.  14.40 – 15.25
 • 9.  15.35 – 16.20
 • 10. 16.30 – 17.15

Obok naszej szkoły powstanie nowa hala sportowa.

Zapraszamy do śledzenia postępów.