1,5% dla szkoły

Biuletyn Informacji Publicznej

logo biuletynu informacji publicznej

Doradztwo zawodowe

Projekt „Warszawa Talentów”

W okresie od 01 września 2021 r. do 30 czerwca 2023 r. Szkoła bierze udział w realizacji projektu „Warszawa Talentów”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS RPO WM.
Celem głównym projektu jest podniesienie wśród min. 90% uczestniczących w projekcie uczniów kl. 7 i 8 szkół podstawowych kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy, a poprzez to zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia dzięki realizacji działań w obszarze rozwoju i poprawy jakości doradztwa zawodowego. Projekt jest prowadzony w 52 szkołach podstawowych m.st. Warszawy.

Poradnik dla klas ósmych – co zrobić, by dostać się do wymarzonej szkoły?

Informator o zawodach szkolnictwa branżowego do pobrania (300 MB)

Harmonogram działań ucznia kończącego klasę ósmą w roku szkolnym 2022/2023.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

Miejsca w szkołach ponadpodstawowych w r. szk. 2023/2024

Portal Wasza edukacja

Portal Otouczelnie

Zachęcamy Państwa do obejrzenia prezentacji „Rodzic jako doradca swojego dziecka przy wyborze szkoły ponadpodstawowej”

Dokumenty do pobrania:

Informator dla uczniów
Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2022/2023
Regulamin projektu WARSZAWA TALENTÓW
Formularz rekrutacyjny
Oświadczenie RODO

Lekcje

  • 1.  08.00 – 08.45
  • 2.  08.55 – 09.40
  • 3.  09.50 – 10.35
  • 4.  10.45 – 11.30
  • 5.  11.45 – 12.30
  • 6.  12.45 – 13.30
  • 7.  13.45 – 14.30
  • 8.  14.40 – 15.25
  • 9.  15.35 – 16.20
  • 10. 16.30 – 17.15

Obok naszej szkoły powstanie nowa hala sportowa.

Zapraszamy do śledzenia postępów.