przewiń do treści

Informacje związane z epidemią

Organizacja pracy w roku szkolnym 2020/2021 będzie realizowana zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Adresy bazowych aktów prawnych:

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000065101.pdf
https://www.gov.pl/web/edukacja/organizacja-szkol-nowe-akty-prawne (dostęp z 19.08.2020)
https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacji-roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii  (dostęp z 19.08.2020)

Ponadto w sprawach aktualności dotyczących bezpieczeństwa w szkołach kierujemy Państwa uwagę na stronę: http://edukacja.warszawa.pl/aktualnosci/22369-zasady-bezpieczenstwa-w-szkolach-od-wrzesnia

Szkolne ustalenia związane z organizacją edukacji w roku szkolnym 2020/2021:

  1. Od 1 września nauka odbywa się w trybie stacjonarnym.
  2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych.
  3. Uczeń może być przyprowadzany i odbierany tylko przez osoby zdrowe.
  4. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci nie wchodzą do budynku szkoły.
  5. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy chorobowe, ma obowiązek odizolować dziecko i poinformować rodziców, którzy są zobowiązani do jak najszybszego przybycia do szkoły. Miejscem izolacji jest gabinet pielęgniarki szkolnej.
  6. Rodzice są zobowiązani do pozostawienia aktualnych kontaktów oraz informowania szkoły o kwarantannie czy niepokojących objawach chorobowych własnych lub osób zamieszkujących wspólnie.
  7. Uczniowie korzystający z opieki świetlicy przed lekcjami będą odprowadzeni przez pracownika szkoły do sali.
  8. Uczniowie niekorzystający ze świetlicy przychodzą do szkoły
   w wyznaczonych godzinach:
   Klasy I-III – 10 minut przed rozpoczęciem planowych zajęć
   Klasy IV-V – w godzinach 8.30 – 8.45
   Klasy VI – w godzinach 7.50 – 8.00
   Klasy VII-VIII – w godzinach 7.30 – 7.45
  9. Klasy I-III wchodzą do szkoły głównym wejściem, kierują się w lewo do nowego budynku.
  10. Klasy IV-VIII wchodzą wejściem od strony wybiegu.
  11. Uczniowie klas I-III czekają na nauczyciela przed budynkiem szkoły. Pozostali uczniowie udają się bezpośrednio z szatni do swojej sali lekcyjnej.
  12. Do szkoły uczeń przychodzi w maseczce, zdejmuje ją w sali lekcyjnej. W miejscach ogólnodostępnych jest zobowiązany do przebywania w maseczce. Nie dotyczy to uczniów w szczególnie uzasadnionych sytuacjach zdrowotnych.
  13. W czasie lekcji i po zajęciach sale lekcyjne będą wietrzone oraz dezynfekowane (w przypadku zmiany grupy w sali).
  14. Podczas zajęć uczniowie korzystają tylko z własnych książek i przyborów. Nie ma możliwości korzystania z podręczników znajdujących się w pracowniach przedmiotowych.
  15. Uczeń zabiera do szkoły tylko potrzebne rzeczy.
  16. Uczniowie spędzają przerwy w klasach. W miarę możliwości przewidziana jest jedna przerwa na świeżym powietrzu.
  17. Uczniowie korzystający ze szkolnej stołówki będą spożywali posiłki podczas trzech kolejnych przerw 15-minutowych zgodnie z ustalonym harmonogramem. Podczas pobytu w stołówce obowiązują szczególne zasady ostrożności.
  18. Świetlica pracuje według odrębnie ustalonego regulaminu.
  19. W razie konieczności zmiany trybu nauczania szkoła jest przygotowana do edukacji zdalnej bądź hybrydowej.

Lekcje

 • 1.  08.00 – 08.45
 • 2.  08.55 – 09.40
 • 3.  09.50 – 10.35
 • 4.  10.45 – 11.30
 • 5.  11.45 – 12.30
 • 6.  12.45 – 13.30
 • 7.  13.45 – 14.30
 • 8.  14.40 – 15.25
 • 9.  15.35 – 16.20
 • 10. 16.30 – 17.15

1% dla szkoły

Obrazek, 1% dla szkoły

Historię rozbudowy szkoły można prześledzić tutaj.

Obok naszej szkoły powstanie druga w Warszawie hala lekkoatletyczna.

Zapraszamy do śledzenia postępów.