1,5% dla szkoły

Biuletyn Informacji Publicznej

logo biuletynu informacji publicznej

Wars i Sawa

Nasza szkoła od wielu lat jest aktywnym uczestnikiem programu wspierania uzdolnionych ?WARS I SAWA?.

?Podstawowym założeniem jest teza, iż uczniowie posiadają różnorodne uzdolnienia, a szkoła jest miejscem ich identyfikacji i planowego rozwoju. Rezultatem zastosowania tej idei w praktyce szkolnej będzie z jednej strony otoczenie kompleksową opieką uczniów osiągających mierzalne sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, z drugiej zaś dowartościowanie wielu uczniów, uważanych dotąd za ?słabszych?, a posiadających uzdolnienia w różnych dziedzinach ludzkiej aktywności.?
Dzięki działaniom podejmowanym w ramach programu kształcimy i wychowujemy ambitnych, młodych ludzi z pasją rozwijających swoje zainteresowania i realizujących marzenia.

 

KALENDARIUM

5 X 2011  ? SP 124 otrzymała certyfikat ?WARSA I SAWY?.

2011 ? 2014 ? realizacja trzyletniego programu:

 • diagnozowanie uzdolnień;
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów;
 • założenie Uczniowskiego Klubu Sportowego ?Falenica?;
 • przygotowywanie i udział w licznych konkursach;
 • zorganizowanie Kawiarenki Naukowej (2011/2012);
 • edukacja filmowa;
 • edukacja muzyczna;
 • prezentowanie sukcesów uczniów;
 • zorganizowanie XVII Kreatywnej Biesiady u Warsa i Sawy.

27 X 2014 ? otrzymanie bezterminowego certyfikatu WARSA I SAWY.

2014 ? 2017

 • kontynuacja wcześniejszych działań;
 • diagnozowanie i rozpoznawanie zdolności;
 • praca nad powstaniem szkolnego rejestru uczniów uzdolnionych;

Prezentacja Wars i Sawa
Szkoła otrzymała certyfikat Warsa i Sawy
Ruszyła Kawiarenka Naukowa ?Stacja Falenica?
Spotkanie Kawiarenki Naukowej tajemnica liczb
Podsumowanie realizacji programu WARS I SAWA w latach 2011-2014

Lekcje

 • 1.  08.00 – 08.45
 • 2.  08.55 – 09.40
 • 3.  09.50 – 10.35
 • 4.  10.45 – 11.30
 • 5.  11.45 – 12.30
 • 6.  12.45 – 13.30
 • 7.  13.45 – 14.30
 • 8.  14.40 – 15.25
 • 9.  15.35 – 16.20
 • 10. 16.30 – 17.15

Obok naszej szkoły powstanie nowa hala sportowa.

Zapraszamy do śledzenia postępów.