1% dla szkoły

Obrazek, 1% dla szkoły

Biuletyn Informacji Publicznej

logo biuletynu informacji publicznej

UKS ?Falenica?

Grafika sportu

Przy naszej szkole działa Uczniowski Klub Sportowy ?Falenica?.

Klub organizuje pozalekcyjne zajęcia sportowe, podczas których uczniowie szkoły podstawowej oraz członkowie klubu mogą rozwijać swoje uzdolnienia i pasje sportowe.
Zajęcia sportowe realizowane są dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Wawer.
Klub organizuje obozy sportowe i rekreacyjne ? letnie i zimowe.
Dzieci trenujące w naszym klubie startują w zawodach sportowych.
W UKS ?Falenica? działają sekcje:
Orientacja sportowa ? trener  Jan Cegiełka,
Lekkoatletyka ? trener Małgorzata Gawenda,
Szachowa – trener Paweł Rymarowicz – od 23 marca 2022
Grafika sportu

Uczestnicy zajęć organizowanych przez UKS ?Falenica? zobligowani są do:

 • wypełnienia deklaracji członkowskiej i opłacenia rocznej składki członkowskiej.
 • Wysokość składki członkowskiej w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 200 zł za cały rok szkolny dla sekcji lekkoatletycznej i orientacji sportowej. Prosimy o wpłaty po 100 zł za każdy semestr na konto klubu (WAŻNE: numer konta uległ zmianie).
 • Wysokość składki członkowskiej za zajęcia szachowe za okres 23.03 – 15.06.2022 wynosi 130 zł
 • wypełnienia i przekazania oświadczenia, w którym rodzice wyrażają zgodę na udział dziecka w zajęciach.
 • posiadania aktualnego zaświadczenia lekarskiego orzekającego o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu (proszę zwrócić uwagę, aby na zaświadczeniu było wpisane „zdolny do uprawiania lekkoatletyki/orientacji sportowej oraz aby była podana data ważności badań np. do 23.01.2020 albo data następnego badania”).

Osoby, które chcą dodatkowo wspomóc działalność naszego Klubu mogą wpłacać dobrowolne darowizny na realizację celów statutowych Klubu.

Wpłaty prosimy uiszczać na rachunek bankowy:
UKS ?Falenica?, ul. Bartoszycka 45/47 04-923 Warszawa
Nazwa banku: Alior Bank
Nr rachunku bankowego: 25249000050000453076104474

W tytule należy podać: imię i nazwisko dziecka, sekcję sportową oraz cel wpłaty, czyli składka członkowska lub darowizna na cele statutowe klubu.

Informacje dotyczące organizowanych zajęć można uzyskać na plakatach zamieszczonych poniżej, na tablicach informacyjnych sportowych na dolnym korytarzu w szkole oraz bezpośrednio u trenerów.


Od 18 maja 2021 r. zajęcia odbywają się zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEiN.
Uchwała UKS ws. działalności Klubu podczas epidemii:

Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego ?Falenica?

Druki do pobrania:

Zgoda dziecka UKS Falenica COVID
Zgoda zawodnika dorosłego UKS Falenica COVID
UKS ? deklaracja członkowska
UKS – oświadczenie i zgoda na zajęcia 2021-22
UKS ? informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Sekcja Lekkoatletyczna zaprasza na treningi dzieci ze szkoły podstawowej

W programie:
?konkurencje lekkoatletyczne
(biegi krótkie, średnie i długie, biegi przełajowe, bieg przez płotki, biegi sztafetowe, skok wzwyż, skok w dal, rzut piłeczką palantową, pchnięcie kulą);
?trening ogólnorozwojowy czyli kształtowanie sprawności ogólnej (a w tym kształtowanie szybkości, skoczności, siły, wytrzymałości, gibkości, zwinności oraz koordynacji ruchowej);
?sporty uzupełniające (gry zespołowe, gimnastyka, akrobatyka);
?starty w zawodach sportowych.

Zajęcia odbywają się w obiektach Szkoły Podstawowej nr 124

Trener prowadzący: Małgorzata Gawenda (kontakt 501536399)

Zajęcia realizowane są dzięki dofinansowaniu ze środków m. st. Warszawy Dzielnicy Wawer

Grafika sportu


Sekcja Orientacji Sportowej zaprasza na treningi BnO

W programie:
? Nauka i doskonalenie podstaw orientacji sportowej;
? Nauka i doskonalenie techniki jazdy na rowerze w terenie,
? Nauka i doskonalenie techniki pokonywania trasy z mapą,
? Zajęcia ogólnorozwojowe, trening wytrzymałości,
? Udział w zawodach sportowych

Zajęcia odbywają się w obiektach Szkoły Podstawowej nr 124

Szczegóły u trenera prowadzącego: Jan Cegiełka (kontakt 602888513)

Zajęcia realizowane są dzięki dofinansowaniu ze środków m. st. Warszawy Dzielnicy Wawer

Grafika sportu

Lekcje

 • 1.  08.00 – 08.45
 • 2.  08.55 – 09.40
 • 3.  09.50 – 10.35
 • 4.  10.45 – 11.30
 • 5.  11.45 – 12.30
 • 6.  12.45 – 13.30
 • 7.  13.45 – 14.30
 • 8.  14.40 – 15.25
 • 9.  15.35 – 16.20
 • 10. 16.30 – 17.15

Obok naszej szkoły powstanie druga w Warszawie hala lekkoatletyczna.

Zapraszamy do śledzenia postępów.