1,5% dla szkoły

Biuletyn Informacji Publicznej

logo biuletynu informacji publicznej

Regulamin przyznawania Medalu im. Stanisława Jachowicza

Regulamin przyznawania Medalu im. Stanisława Jachowicza uczniom.

Medal jest przyznawany uczniowi ostatniej klasy, mającemu wybitne osiągnięcia, działającemu aktywnie w różnych dziedzinach i wyróżniającemu się wysoką kulturą osobistą.

Kandydat musi spełnić  poniższe wymagania:

 1. Wzorowa ocena ze sprawowania.
 2. Postawa wzbudzająca ogólny szacunek.
 3. Udokumentowany co najmniej jeden z punktów:
  1. Szczególne osiągnięcia w jednej z dziedzin:
   1. naukowej – udział w konkursach, co najmniej na szczeblu wojewódzkim,
   2. sportowej – zajęcie I – III miejsca na szczeblu wojewódzkim lub udział na szczeblu krajowym,
   3. artystycznej (plastycznej, literackiej lub recytatorskiej) – osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim i krajowym.
  2. Podjęte z własnej inicjatywy działania społeczne i skuteczna ich realizacja.
  3. Aktywne, długoterminowe działania w organizacji społecznej np. ZHP.
  4. Preferowana jest aktywność ucznia w wielu dziedzinach.

Tryb przyznawania Medalu:

 1. Kandydatów do medalu zgłaszają wychowawcy oraz nauczyciele uczący w szkole, do połowy kwietnia.
 2. Kandydat wybierany jest większością głosów przez Radę Pedagogiczną,
 3. Medal ma być wyjątkowym uhonorowaniem pobytu ucznia w szkole. Jeśli będzie kilku kandydatów wybrany zostanie uczeń mający najwyższe osiągnięcia. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się uhonorowanie medalami kilku uczniów. Mogą być również lata, gdy żaden z kandydatów nie będzie spełniał wyżej wymienionych warunków i medal nie zostanie przyznany.

 Regulamin przyznawania Medalu im. Stanisława Jachowicza pracownikom.

 1. Medal Stanisława Jachowicza przyznaje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 124 w porozumieniu z zespołem kierowniczym.
 2. Medal może być przyznany pracownikowi szkoły tylko raz w ciągu jego pracy i jest wyrazem uznania za wieloletnie wzorowe wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, a także za pracę na rzecz Szkoły Podstawowej nr 124 im. Stanisława Jachowicza i budowania jej dobrego wizerunku w środowisku lokalnym.
 3. W porozumieniu z Radą Pedagogiczną dyrektor ma prawo uhonorować medalem Stanisława Jachowicza osoby o znaczących zasługach dla Szkoły Podstawowej nr 124, a nie będącej jej pracownikami.

Lekcje

 • 1.  08.00 – 08.45
 • 2.  08.55 – 09.40
 • 3.  09.50 – 10.35
 • 4.  10.45 – 11.30
 • 5.  11.45 – 12.30
 • 6.  12.45 – 13.30
 • 7.  13.45 – 14.30
 • 8.  14.40 – 15.25
 • 9.  15.35 – 16.20
 • 10. 16.30 – 17.15

Obok naszej szkoły powstanie nowa hala sportowa.

Zapraszamy do śledzenia postępów.