przewiń do treści

Regulamin przyznawania Medalu im. Stanisława Jachowicza

Regulamin przyznawania Medalu im. Stanisława Jachowicza uczniom.

Medal jest przyznawany uczniowi ostatniej klasy, mającemu wybitne osiągnięcia, działającemu aktywnie w różnych dziedzinach i wyróżniającemu się wysoką kulturą osobistą.

Kandydat musi spełnić  poniższe wymagania:

 1. Wzorowa ocena ze sprawowania.
 2. Postawa wzbudzająca ogólny szacunek.
 3. Udokumentowany co najmniej jeden z punktów:
  1. Szczególne osiągnięcia w jednej z dziedzin:
   1. naukowej – udział w konkursach, co najmniej na szczeblu wojewódzkim,
   2. sportowej – zajęcie I – III miejsca na szczeblu wojewódzkim lub udział na szczeblu krajowym,
   3. artystycznej (plastycznej, literackiej lub recytatorskiej) – osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim i krajowym.
  2. Podjęte z własnej inicjatywy działania społeczne i skuteczna ich realizacja.
  3. Aktywne, długoterminowe działania w organizacji społecznej np. ZHP.
  4. Preferowana jest aktywność ucznia w wielu dziedzinach.

Tryb przyznawania Medalu:

 1. Kandydatów do medalu zgłaszają wychowawcy oraz nauczyciele uczący w szkole, do połowy kwietnia.
 2. Kandydat wybierany jest większością głosów przez Radę Pedagogiczną,
 3. Medal ma być wyjątkowym uhonorowaniem pobytu ucznia w szkole. Jeśli będzie kilku kandydatów wybrany zostanie uczeń mający najwyższe osiągnięcia. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się uhonorowanie medalami kilku uczniów. Mogą być również lata, gdy żaden z kandydatów nie będzie spełniał wyżej wymienionych warunków i medal nie zostanie przyznany.

 Regulamin przyznawania Medalu im. Stanisława Jachowicza pracownikom.

 1. Medal Stanisława Jachowicza przyznaje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 124 w porozumieniu z zespołem kierowniczym.
 2. Medal może być przyznany pracownikowi szkoły tylko raz w ciągu jego pracy i jest wyrazem uznania za wieloletnie wzorowe wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, a także za pracę na rzecz Szkoły Podstawowej nr 124 im. Stanisława Jachowicza i budowania jej dobrego wizerunku w środowisku lokalnym.
 3. W porozumieniu z Radą Pedagogiczną dyrektor ma prawo uhonorować medalem Stanisława Jachowicza osoby o znaczących zasługach dla Szkoły Podstawowej nr 124, a nie będącej jej pracownikami.

Lekcje

 • 1.  08.00 – 08.45
 • 2.  08.55 – 09.40
 • 3.  09.50 – 10.35
 • 4.  10.45 – 11.30
 • 5.  11.45 – 12.30
 • 6.  12.45 – 13.30
 • 7.  13.45 – 14.30
 • 8.  14.40 – 15.25
 • 9.  15.35 – 16.20
 • 10. 16.30 – 17.15

1% dla szkoły

Obrazek, 1% dla szkoły

Historię rozbudowy szkoły można prześledzić tutaj.

Obok naszej szkoły powstanie druga w Warszawie hala lekkoatletyczna.

Zapraszamy do śledzenia postępów.

 

Biuletyn Informacji Publicznej

logo biuletynu informacji publicznej