przewiń do treści

Procedura w przypadku, gdy na terenie szkoły nauczyciel lub inny pracownik szkoły, znajduje substancję przypominającą narkotyk.

 1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem, do czasu przyjazdu policji.
 2. Następnie powiadamia o zaistniałym zdarzeniu Dyrektora Szkoły i wzywa policję.
 3. Nauczyciel działając w ramach swoich kompetencji próbuje ustalić do kogo dana substancja należy.
 4. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję oraz informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.
 5. Z podjętych działań sporządza krótką notatkę, którą przekazuje koordynatorowi ds. bezpieczeństwa.

Lekcje

 • 1.  08.00 – 08.45
 • 2.  08.55 – 09.40
 • 3.  09.50 – 10.35
 • 4.  10.45 – 11.30
 • 5.  11.45 – 12.30
 • 6.  12.45 – 13.30
 • 7.  13.45 – 14.30
 • 8.  14.40 – 15.25
 • 9.  15.35 – 16.20
 • 10. 16.30 – 17.15

1% dla szkoły

Obrazek, 1% dla szkoły

Historię rozbudowy szkoły można prześledzić tutaj.

Obok naszej szkoły powstanie druga w Warszawie hala lekkoatletyczna.

Zapraszamy do śledzenia postępów.