1,5% dla szkoły

Biuletyn Informacji Publicznej

logo biuletynu informacji publicznej

Procedura postępowania w przypadku kradzieży.

 1. Uczeń, fakt kradzieży zgłasza wychowawcy klasy.
 2. Wychowawca przeprowadza rozmowę z poszkodowanym, a następnie z ewentualnymi świadkami w celu ustalenia okoliczności zdarzenia.
 3. Po  ustaleniu okoliczności kradzieży wychowawca powiadamia rodziców/prawnych opiekunów poszkodowanego oraz podejrzanego/sprawcy i odnotowuje ten fakt w dokumentacji szkolnej
 4. Wychowawca decyduje, czy o zaistniałym fakcie powiadomić pedagoga/psychologa i Dyrektora Szkoły.
 5. Gdy powyższa decyzja wychowawcy będzie pozytywna, obowiązuje procedura taka sama, jak w przypadku sprawcy czynu karalnego.

Lekcje

 • 1.  08.00 – 08.45
 • 2.  08.55 – 09.40
 • 3.  09.50 – 10.35
 • 4.  10.45 – 11.30
 • 5.  11.45 – 12.30
 • 6.  12.45 – 13.30
 • 7.  13.45 – 14.30
 • 8.  14.40 – 15.25
 • 9.  15.35 – 16.20
 • 10. 16.30 – 17.15

Obok naszej szkoły powstanie druga w Warszawie hala lekkoatletyczna.

Zapraszamy do śledzenia postępów.