1,5% dla szkoły

Biuletyn Informacji Publicznej

logo biuletynu informacji publicznej

Procedura interwencji w przypadku podejrzeń, że na terenie szkoły uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych.

 1. Nauczyciel powiadamia o swoich podejrzeniach wychowawcę klasy, pedagoga/psychologa.
 2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względu na jego bezpieczeństwo nie pozostawia go samego, zapewniając ochronę jego zdrowia i  życia.
 3. Wychowawca zawiadamia dyrekcję, sporządza notatkę, którą przekazuje koordynatorowi ds. bezpieczeństwa.
 4. Wychowawca zawiadamia o tym fakcie rodziców ucznia, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.
 5. Jeżeli rodzice ucznia odmawiają odebrania  dziecka ze szkoły, lub nie ma możliwości nawiązania z nimi natychmiastowego kontaktu, dyrektor lub upoważniona przez niego osoba powiadamia policję. Decyzje o dalszym postępowaniu z uczniem podejmuje policja w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
 6. Jeżeli powtarzają się przypadki przebywania ucznia w szkole pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych, dyrektor ma obowiązek powiadomić o tym policję i Sąd Rodzinny.
 7. Nauczyciel lub wychowawca podejmujący działania przedstawione powyżej, sporządza notatkę służbową i przekazuje ją koordynatorowi ds. bezpieczeństwa.

Lekcje

 • 1.  08.00 – 08.45
 • 2.  08.55 – 09.40
 • 3.  09.50 – 10.35
 • 4.  10.45 – 11.30
 • 5.  11.45 – 12.30
 • 6.  12.45 – 13.30
 • 7.  13.45 – 14.30
 • 8.  14.40 – 15.25
 • 9.  15.35 – 16.20
 • 10. 16.30 – 17.15

Obok naszej szkoły powstanie druga w Warszawie hala lekkoatletyczna.

Zapraszamy do śledzenia postępów.