1,5% dla szkoły

Biuletyn Informacji Publicznej

logo biuletynu informacji publicznej

Próba samobójcza ucznia.

 1. W przypadku podejrzenia o próbę samobójczą podejmowaną na terenie szkoły lub poza nią, należy ustalić wstępne informacje o okolicznościach zdarzenia.
 2. Psycholog/pedagog/wychowawca przeprowadza ucznia w bezpieczne miejsce i nie pozostawia go bez opieki, usuwa wszystko, co może ułatwić realizację zamiaru. Powiadamia Dyrekcję Szkoły.
 3. Dyrektor Szkoły wzywa pomoc ? pogotowie, policję, straż pożarną, w zależności od potrzeby.
 4. Należy zadbać, aby interwencja służb przebiegała dyskretnie.
 5. Należy zawiadomić rodziców/prawnych opiekunów ucznia oraz Wydział Oświaty i Wychowania.
 6. Należy chronić ucznia oraz inne osoby przed zbędnymi czynnikami traumatycznymi np. media, świadkowie.
 7. Należy zapewnić uczniowi długofalową pomoc psychologiczną i poinformować rodziców/opiekunów o miejscach, gdzie mogą uzyskać dodatkowe wsparcie.

Lekcje

 • 1.  08.00 – 08.45
 • 2.  08.55 – 09.40
 • 3.  09.50 – 10.35
 • 4.  10.45 – 11.30
 • 5.  11.45 – 12.30
 • 6.  12.45 – 13.30
 • 7.  13.45 – 14.30
 • 8.  14.40 – 15.25
 • 9.  15.35 – 16.20
 • 10. 16.30 – 17.15

Obok naszej szkoły powstanie druga w Warszawie hala lekkoatletyczna.

Zapraszamy do śledzenia postępów.