przewiń do treści

Organizacja roku szkolnego 2018/2019 – harmonogram

03.09.2018 rozpoczęcie roku szkolnego
  21.09.2018 sprzątanie świata
  12.10.2018 ślubowanie klas pierwszych
  11.11.2018 Wawerska Parada Niepodległości
  koniec listopada bal andrzejkowy dla klas 4-8
  grudzień kiermasz świąteczny
  24.12. – 31.12.2019 przerwa świąteczna
  11.01.2019 koniec I semestru
  28.01. – 10.02.2019 ferie zimowe
  koniec lutego bal karnawałowy dla klas 1-3 i 4-8
  31.03. – 02.04.2019 rekolekcje wielkopostne
  15.04. – 17.04.2019 egzamin ósmoklasisty
  18.04. – 23.04.2019 wiosenna przerwa świąteczna
  06.05.2019 Dzień Ziemi
  08.05.2019 Święto Szkoły
Bieg papieski
festyn
  17.06.2019 bal klas ósmych
  21.06.2019 zakończenie roku szkolnego dla klas 1 – 8
  22.06. – 31.08.2019 wakacje

 

Dyrektor Szkoły informuje, że działając w oparciu o rozporządzenie  MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz 1603), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, ustala następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019:

2.11 (piątek), 01.04 (poniedziałek), 02.04 (wtorek),
15.04 (poniedziałek), 16.04 (wtorek), 17.04 (środa), 2.05(czwartek).

W tych dniach Szkoła zorganizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze wg potrzeb.

Lekcje

  • 1.  08.00 – 08.45
  • 2.  08.55 – 09.40
  • 3.  09.50 – 10.35
  • 4.  10.45 – 11.30
  • 5.  11.40 – 12.25
  • 6.  12.45 – 13.30
  • 7.  13.40 – 14.25
  • 8.  14.35 – 15.20
  • 9.  15.30 – 16.15

1% dla szkoły

Obrazek, 1% dla szkoły

Nowe skrzydło szkoły rośnie w oczach.

Zapraszamy do śledzenia postępów.

Obok naszej szkoły powstanie druga w Warszawie zadaszona hala lekkoatletyczna.

Zapraszamy do śledzenia postępów.