przewiń do treści

„Lato w Mieście” 2019

Szczegółowe informacje dotyczące Warszawskiego Programu „Lato w Mieście” 2019 znajdują się na stronie Biura Edukacji.

Zapisy prowadzone są za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń.

Harmonogram:

Data

Etap zapisów/czynności kandydata

od

do

18 kwietnia
godzina 12.00

30 kwietnia
godzina 12.00

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów

6 maja
godzina 16.00

Informacja o kandydatach zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

6 maja
godzina 16.00

16 maja
godzina 10.00

Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany
Dokonanie opłaty za żywienie

7 maja
godzina 8.00

16 maja
godzina 16.00

Potwierdzanie woli udziału w Programie Lato w Mieście 2019, w każdej szkole podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:
– karty kwalifikacyjnej
– potwierdzenia opłaty za żywienie lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat
Potwierdzenie woli jest warunkiem udziału w Programie

20 maja
godzina 14.00

Informacja o kandydatach, którzy potwierdzili wolę udziału.
Ostateczną decyzję o przyjęciu do Programu podejmuje organizator wypoczynku

20 maja
godzina 16.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

Lekcje

  • 1.  08.00 – 08.45
  • 2.  08.55 – 09.40
  • 3.  09.50 – 10.35
  • 4.  10.45 – 11.30
  • 5.  11.40 – 12.25
  • 6.  12.45 – 13.30
  • 7.  13.40 – 14.25
  • 8.  14.35 – 15.20
  • 9.  15.30 – 16.15

1% dla szkoły

Obrazek, 1% dla szkoły

Nowe skrzydło szkoły rośnie w oczach.

Zapraszamy do śledzenia postępów.

Obok naszej szkoły powstanie druga w Warszawie zadaszona hala lekkoatletyczna.

Zapraszamy do śledzenia postępów.