1,5% dla szkoły

Biuletyn Informacji Publicznej

logo biuletynu informacji publicznej

Ubezpieczenie dzieci w roku szkolnym 2022/2023

POLISA seria EDU-A/P numer 121583

Inter Risk
Vienna Insurance Group

Przedsiębiorstwo Generalne w Łomży
ul. Prusa 14 lok. 70
18-400 Łomża

Na terenie szkoły sprawami związanymi z ubezpieczeniem zajmuje się pani Karolina Stachurska – sekretarka.


Instrukcja zgłoszenia roszczenia z umowy ubezpieczenia EDU Plus

Przed przystąpieniem do zgłoszenia roszczenia z umowy ubezpieczenia EDU Plus prosimy o przygotowanie:
– serii i numeru polisy, z której będzie zgłaszane roszczenie
– danych osobowych Osoby Ubezpieczonej
– dane Ubezpieczającego
– numer rachunku bankowego, na który należy wypłacić świadczenie
– dokumentację medyczną z przebiegu i zakończenia leczenia

Szkodę można zgłosić w następujący sposób:

 • Internetowo – za pośrednictwem strony internetowej www.interrisk.pl
  https://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new
 • Telefonicznie – na numer telefonu InterRisk Kontakt (22) 575 25 25
 • Pocztą tradycyjną – kompletną dokumentację należy wysłać na adres:
  Przegr. Pocztowa nr 3334, 40-610 Katowice
 • Pocztą elektroniczną – skany wymaganych dokumentów (wskazanych w §21OWU) należy przesłać na adres e-mail: szkody@interrisk.pl

Druk zgłoszenia roszczenia dostępny jest do pobrania na stronie www.interrisk.pl pod poniższym linkiem:
https://www.interrisk.pl/ szczegoly-produktu/szkolne-edu-plus/


Do pobrania:
Ogólne warunki ubezpieczenia
Obowiązek informacyjny

Lekcje

 • 1.  08.00 – 08.45
 • 2.  08.55 – 09.40
 • 3.  09.50 – 10.35
 • 4.  10.45 – 11.30
 • 5.  11.45 – 12.30
 • 6.  12.45 – 13.30
 • 7.  13.45 – 14.30
 • 8.  14.40 – 15.25
 • 9.  15.35 – 16.20
 • 10. 16.30 – 17.15

Obok naszej szkoły powstanie nowa hala sportowa.

Zapraszamy do śledzenia postępów.