przewiń do treści

Ubezpieczenie dzieci w roku szkolnym 2018/2019

POLISA typ 184 nr 001015540

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Al. Jerozolimskie 162

02-342  Warszawa.

Na terenie szkoły sprawy związane z ubezpieczeniem załatwia p. Karolina Arent – pomoc administracyjna.

LIKWIDACJA SZKÓD :

Ustalenie wysokości należnego świadczenia odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia wypadku na druku „Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków” pobranym w szkole i potwierdzonym pieczęcią szkoły.

Wypełnione zgłoszenie winno być podpisane przez Ubezpieczonego lub prawnego opiekuna, jeśli sprawa dotyczy osoby niepełnoletniej.

Do w/w dokumentu należy dołączyć:

– kserokopię dokumentacji medycznej

oraz

– protokół powypadkowy, jeżeli wypadek miał miejsce w szkole.

Powyższe dokumenty można złożyć w wybrany przez siebie sposób:

 • Osobiście w biurze Multiagencji Ubezpieczeniowej MARCIN, ul. Igańska 3 w Warszawie

Biuro czynne w godzinach:

Pon, Wt, Czw  –  9.00-17.00

Środa – 9.00- 19.00

Piątek – 9.00-15.00

 • Faksem na numer   22 870 43 43
 • Pocztą na adres:

Multiagencja Ubezpieczeniowa Marcin, ul. Igańska 3, 04-087 Warszawa

 

Likwidacja szkód NNW odbywa się w biurze Multiagencji Ubezpieczeniowej „Marcin” ul. Igańska 3 w Warszawie z udziałem lekarza orzecznika.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami : 22 870 43 43  lub  502 415 450

 

Ogólne warunki ubezpieczenia – do pobrania

Skrócona informacja o ubezpieczeniu – do pobrania

Lekcje

 • 1.  08.00 – 08.45
 • 2.  08.55 – 09.40
 • 3.  09.50 – 10.35
 • 4.  10.45 – 11.30
 • 5.  11.40 – 12.25
 • 6.  12.45 – 13.30
 • 7.  13.40 – 14.25
 • 8.  14.35 – 15.20
 • 9.  15.30 – 16.15

1% dla szkoły

Obrazek, 1% dla szkoły

Nowe skrzydło szkoły rośnie w oczach.

Zapraszamy do śledzenia postępów.

Obok naszej szkoły powstanie druga w Warszawie zadaszona hala lekkoatletyczna.

Zapraszamy do śledzenia postępów.