przewiń do treści

Rekrutacja do klas pierwszych – rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo,
od dnia 2 marca 2021 r. rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych dla dzieci urodzonych w latach 2014 i 2015.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

 • 02 marca 2021 r. (od godz. 13:00) do 18 marca 2021 r. (do godz. 20:00)
 • Zapisy w SYSTEMIE – rodzice dzieci urodzonych w latach 2014 i 2015 wypełniają elektroniczny wniosek/zgłoszenie o przyjęcie do klasy pierwszej.
  • wniosek składają rodzice dzieci spoza obwodu
  • zgłoszenie składają rodzice dzieci zameldowanych w obwodzie szkoły
 • 02 marca 2021 r. do 19 marca 2021 r. (do godz. 16:00) składanie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie do dyrektora szkoły
  • za pośrednictwem elektronicznego systemy rekrutacji SCANY  dokumentów i podpisany elektronicznie wniosek/zgłoszenie
  • lub w szkole pierwszego wyboru papierowy wniosek/zgłoszenie oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria
 • 23 kwietnia 2021 r. (godz. 13:00)

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 • 23 kwietnia 2021 r. (od godz. 13:00) do 29 kwietnia 2021 r. (do godz. 16:00)

Potwierdzanie przez rodziców woli zapisu do szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane – rodzice potwierdzają wolę zapisu w systemie elektronicznym lub składają w szkole pisemne potwierdzenie

 • 4 maja 2021 r. (od godz. 13:00)

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 • 4 maja 2021 r. do 1 czerwca 2021 r.

Procedura odwoławcza.

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

 • 16 czerwca 2021 r. (godz. 16:00)

Opublikowanie w SYSTEMIE informacji o wolnych miejscach.

 • 16 czerwca 2021 r. (od godz. 16:00) do 21 czerwca 2021 r. (do godz. 20:00)

Zapisy w SYSTEMIE – rodzice wypełniają elektroniczny wniosek o przyjęcie.

 • 16 czerwca 2021 r. (od godz. 16:00) do 22 czerwca 2021 r. (do godz. 15:00) składanie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie do dyrektora szkoły
  • za pośrednictwem elektronicznego systemy rekrutacji SCANY  dokumentów i podpisany elektronicznie wniosek/zgłoszenie
  • lub w szkole pierwszego wyboru papierowy wniosek/zgłoszenie oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria
 • 25 czerwca 2021 r. godz. 13:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postepowaniu uzupełniającym.

 • 25 czerwca 2021 r. (od godz. 13:00) do 1 lipca 2021 r. (do godz.16:00)

Potwierdzanie przez rodziców woli zapisu do szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane – rodzice składają w szkole pisemne
potwierdzenie woli zapisu.
Rodzice dziecka przyjętego w postępowaniu rekrutacyjnym mogą potwierdzić wolę zapisu w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane w postępowaniu uzupełniającym jeżeli złożą pisemną rezygnację z miejsca w szkole, która już przyjęła dziecko.

 •  2 lipca 2021 r. godz. 13:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.

 • Od 2 lipca 2021 r.

Procedura odwoławcza.

 • 31 sierpnia 2021 r.

Opublikowanie w SYSTEMIE informacji o wolnych miejscach.

Szczegółowe informacje na temat zasad i kryteriów rekrutacji dostępne są na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa

a w szczególności:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa/22796_zasady-przyjec-do-klas-i-w-szkolach

Elektroniczny system rekrutacji znajduje się na stronie:

https://warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl/elemento-parents/main.action

W naszej szkole REKRUTACJĄ zajmuje się p. Monika Skoczek – telefon (22)277 10 25. Chętnie pomoże i udzieli wszystkich informacji.

INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 124

Szkoła Podstawowa Nr 124 im. Stanisława Jachowicza posiada nowo dobudowaną część przeznaczoną dla uczniów klas 1-3. Dzięki takiej inwestycji praca w szkole jest jednozmianowa.
Dzieci rozpoczynają lekcje o godzinie 8.00 lub 8.45. Każda klasa ma na stałe swoją salę lekcyjną. Przed lekcjami i po skończonych zajęciach dzieci mogą przebywać pod opieką wychowawców świetlicy, która jest czynna w godzinach 7.00 – 17.00.
Do dyspozycji uczniów są ponadto sala komputerowa, plac zabaw, boiska szkolne i sala gimnastyczna.

Szkoła posiada bibliotekę i stołówkę przygotowującą na miejscu własne, smaczne posiłki. Można skorzystać w niej z drugiego śniadania oraz obiadu.

Trzy razy w tygodniu w Gabinecie Profilaktyki Zdrowotnej dyżuruje pielęgniarka szkolna, Dzieci objęte są od początku nauki pomocą specjalistów: pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty.

Szkoła posiada ofertę zajęć dodatkowych rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów. Są to koła, zajęcia sportowe, warsztaty artystyczne i twórcze rozwijające wiedzę i umiejętności uczniów. Organizujemy też na terenie szkoły zajęcia wspomagające proces nauczania w zależności od psychofizycznych potrzeb naszych wychowanków.

Realizujemy programy z zakresu profilaktyki zdrowia i bezpieczeństwa zgodnie z rocznym planem Szkolnego Programu Profilaktyki i Wychowania.

Szkoła posiada certyfikaty: „Wars i Sawa”, „Szkoła w Ruchu”, „Szkoła z Pomysłem”
i „Przyjaciel Pól Nadziei”. Realizujemy programy propagujące zdrowy i bezpieczny styl życia. Bierzemy udział w akcjach wolontariatu i pielęgnujemy pamięć o historii i tradycjach naszego regionu.

Każdego roku organizowane są w naszej szkole festyny z okazji Dnia Dziecka, które stanowią ważny element integracji lokalnej społeczności.

Szkoła 124 znajduje się w bliskości lasu, otoczona jest przyrodą i zielenią. Taki czynnik tworzy dobry klimat do rozwoju naszych wychowanków i wpływa korzystnie na panującą w szkole atmosferę.

Lekcje

 • 1.  08.00 – 08.45
 • 2.  08.55 – 09.40
 • 3.  09.50 – 10.35
 • 4.  10.45 – 11.30
 • 5.  11.45 – 12.30
 • 6.  12.45 – 13.30
 • 7.  13.45 – 14.30
 • 8.  14.40 – 15.25
 • 9.  15.35 – 16.20
 • 10. 16.30 – 17.15

1% dla szkoły

Obrazek, 1% dla szkoły

Historię rozbudowy szkoły można prześledzić tutaj.

Obok naszej szkoły powstanie druga w Warszawie hala lekkoatletyczna.

Zapraszamy do śledzenia postępów.