1,5% dla szkoły

Biuletyn Informacji Publicznej

logo biuletynu informacji publicznej

Historia szkoły

Istnieją wydarzenia, które zachowują się w pamięci na zawsze. Daty, które powracają, ożywiają, które się wspomina.

Taką datą dla historii naszej szkoły jest rok 1909. Wtedy pierwsi uczniowie przyszli do szkoły, mieszczącej się w budynku Fausta, przy obecnej ulicy Walcowniczej. Pierwszy rok szkolny rozpoczęło 120 uczniów, a  pierwszym nauczycielem był p. Jan Gedych.

W 1911 roku szkołę przeniesiono na obecną ulicę Młodą. Niestety podczas I wojny światowej, w 1915 roku szkołę zamknięto. Zawierucha wojenna spowodowała, iż naukę wznowiono dopiero po odzyskaniu niepodległości.

W 1922 roku w Falenicy istniały 2 szkoły. Jedna dwuklasowa z 5 oddziałami, druga ? jednoklasowa z 4 oddziałami. Szkoły te połączono w 1923 roku. Warunki lokalowe były bardzo trudne. Szkoła nie miała własnego budynku. Lekcje odbywały się w prywatnych willach ?Kożucharew?, ?Bajka?, ?Wenus?. Ponieważ liczba dzieci uczących się wzrastała, zaczęto myśleć o budowie szkoły. Plac pod budowę oraz plany ofiarował inżynier K. Hanneman.

Ważną datą w dziejach szkoły jest rok 1929. Wtedy nastąpił podział na dwie szkoły: nr 1 (obecnie Szkoła Podstawowa nr 76), która pozostała w starych budynkach oraz nr 2 (obecnie SP 124), która przeszła do własnego, nowego gmachu.

Kolejna pamiętna data w dziejach naszej szkoły to nadanie imienia. 26 XI 1930 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego w Warszawie nadało Szkole nr 2 imię Stanisława Jachowicza. Szkoła otrzymała także Sztandar. Imię nadało kierunek pracy z dziećmi, stało się symbolem wychowania dobrego, uczciwego człowieka, prawdziwego patrioty. Mobilizowało nauczycieli i uczniów do codziennej, rzetelnej pracy.

Niestety te dobre lata dla falenickiej oświaty przerwał wybuch II wojny światowej. W wyniku nalotów spłonął budynek Szkoły nr 1, więc dzieci z obu szkół uczyły się w gmachu Szkoły nr 2. Nastały ciężkie lata dla szkolnictwa. Władze okupacyjne wprowadziły liczne ograniczenia i represje. Skreślono z listy uczniów dzieci żydowskie. Skasowano podręczniki do języka polskiego, historii i geografii. Obowiązywały 4 godziny tygodniowo nauki języka niemieckiego. Władze okupacyjne nakazały 28 III 1940r. usunąć ze szkoły godło państwowe.

W klasach pozostał krzyż i portret Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jednak to jeszcze nie był koniec nieszczęść , które spadły na szkołę. W czerwcu 1940r. budynek szkoły zajęły przez wojska niemieckie, a szkołę przeniesiono do Miedzeszyna. Od kwietnia  1941r. władze zabroniły szkole używania imienia patrona Stanisława Jachowicza. Obowiązywała nazwa Publiczna Szkoła Powszechna nr 2 w Falenicy.

W roku szkolnym 1944/45 szkoła ponownie zaczęła używać imienia swojego patrona. Niestety tylko do 1950 roku. Do szkoły uczęszczało wtedy  218 dzieci , ale ich liczba stopniowo wzrastała.

1 września 1945/46 dzieci rozpoczęły naukę w budynku szkoły przy obecnej ulicy Poezji 5. Szkoła nr 1 zajęła pierwsze piętro, a szkoła nr 2 parter i sutereny.

W związku  z rosnącą liczbą uczniów  zorganizowano Komitet Budowy Szkoły nr 1 i rozpoczęto budowę gmachu szkoły przy ulicy Kościelnej, obecnie Bartoszyckiej. Budynek oddano do użytku w 1953 roku, ale decyzją władz szkolnych przeniosła się do niego szkoła nr 2 i funkcjonuje w nim do dziś.

Przez kolejne lata szkoła gościła w swoich murach coraz więcej uczniów. Rozwijała się , powstawały pracownie przedmiotowe, modernizowano budynek.

7 maja 1994r. dzięki staraniom Rady Pedagogicznej szkole przywrócono imię Stanisława Jachowicza. Było to wydarzenie ważne, prestiżowe dla społeczności szkolnej.

Szkoła dnia dzisiejszego to nowoczesny, ładny, zadbany budynek położony w sąsiedztwie lasu, sprzyjający rozwojowi intelektualnemu i fizycznemu uczniów. To przede wszystkim szkoła przyjazna dziecku. To tutaj uczniowie na co dzień korzystają z nowoczesnych pracowni przedmiotowych, nowoczesnych boisk , placu zabaw dla dzieci oraz mają możliwość poznawania świata przyrody bezpośrednio z nią obcując.

To miejsce, gdzie młody człowiek zdobywa wiedzę , umiejętności , spotyka ludzi, którzy starają się, aby odnalazł swoją dalszą drogę w życiu.

Każdy z dyrektorów tworzył część historii szkoły, powodował, że rozwijała się wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom swoich uczniów.

Szkołą kierowali kolejno:

1)   Antoni Haczyński 1926 – 1939

2)   Kazimierz Stajuda 1939 – 1970

3)   Mirosława Ciesielska 1970 – 1975

4)   Marianna Krawczyk 1975 – 1986

5)   Helena Kroszczyńska 1987 – 2009

6)   Małgorzata Wysocka 2009 – do chwili obecnej

Lekcje

  • 1.  08.00 – 08.45
  • 2.  08.55 – 09.40
  • 3.  09.50 – 10.35
  • 4.  10.45 – 11.30
  • 5.  11.45 – 12.30
  • 6.  12.45 – 13.30
  • 7.  13.45 – 14.30
  • 8.  14.40 – 15.25
  • 9.  15.35 – 16.20
  • 10. 16.30 – 17.15

Obok naszej szkoły powstanie nowa hala sportowa.

Zapraszamy do śledzenia postępów.