1,5% dla szkoły

Biuletyn Informacji Publicznej

logo biuletynu informacji publicznej

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 124 im. Stanisława Jachowicza zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 124 im. Stanisława Jachowicza.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • materiały wideo nie posiadają alternatywy tekstowej lub audiodeskrypcji
 • pewne dokumenty opublikowane na stronie nie posiadają wymaganej struktury
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej
 • niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

Wprowadzone udogodnienia

 • podkreślenie oraz podświetlenie aktywnych linków
 • możliwość odwrócenia kolorów / podwyższony kontrast
 • możliwa jest nawigacja jedynie przy pomocy klawiatury
 • mechanizm umożliwiający pominięcie bloków treści powtarzanych na wielu stronach internetowych
 • rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200%
 • mapa serwisu oraz wyszukiwarka

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Wysocka ? Dyrektor szkoły.
 • E-mail: dyrektor.sp124@gmail.com
 • Telefon: 22 277 10 21

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 124 im. Stanisława Jachowicza w Warszawie
 • Adres: Szkoła Podstawowa nr 124
  ul. Bartoszycka 45/47
  04-923 Warszawa
 • E-mail: sp124@edu.um.warszawa.pl
 • Telefon: 22 277 10 21

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Szkoła Podstawowa Nr 124 im. Stanisława Jachowicza
ul. Bartoszycka 45/47, 04-923 Warszawa

Budynek znajduje się w obrębie ulic Bartoszycka, Petunii i Walcownicza.

Najbliższa stacja PKP Warszawa Falenica znajduje się w odległości ok. 600 m. Dojście na perony wyposażone jest w pochylnie. Najbliższe przystanki autobusowe linii 115, 142, 213: Bartoszycka 01 i Czekanowska 01 znajdują się w odległości do 100 m. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej. Na teren szkoły są dwa dojścia piesze: od ulicy Bartoszyckiej i od ulicy Walcowniczej.

Szkoła składa się z dwóch skrzydeł, do których jest jedno wejście główne od ul. Bartoszyckiej 45/47. Należy wejść po 3 schodach. Każde skrzydło ma trzy kondygnacje.

Pierwsze skrzydło szkoły nie jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Z zewnątrz wchodzi się wejściem głównym od ulicy Bartoszyckiej. W budynku na parterze znajduje się sekretariat szkoły, do którego wchodzi się po 10 schodach.

Drugie skrzydło szkoły jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością, tj.: posiada odpowiednio szerokie drzwi wejściowe, klatkę schodową oraz platformę dla osób z niepełnosprawnością. Wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Do budynku wchodzi się wejściem głównym od ulicy Bartoszyckiej. Natomiast osoby z niepełnosprawnością mają możliwość skorzystania z wejścia bocznego bez schodów, z bezpośrednim dostępem do platformy. W budynku znajdują się 3 toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, po jednej na każdej kondygnacji.

W obydwu budynkach nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie braille?a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Drogi ewakuacyjne oznaczone są piktogramami.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Lekcje

 • 1.  08.00 – 08.45
 • 2.  08.55 – 09.40
 • 3.  09.50 – 10.35
 • 4.  10.45 – 11.30
 • 5.  11.45 – 12.30
 • 6.  12.45 – 13.30
 • 7.  13.45 – 14.30
 • 8.  14.40 – 15.25
 • 9.  15.35 – 16.20
 • 10. 16.30 – 17.15

Obok naszej szkoły powstanie nowa hala sportowa.

Zapraszamy do śledzenia postępów.