Maj 122017
 

SZANOWNI PAŃSTWO Działając w  myśl  art. 117 oraz  art. 234 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) w związku z uchwałą nr XLV/1081/2017 rady m.st. Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających

Czytaj więcej
Maj 122017
 

Szanowni Państwo, Tu znajdują się  informacje i dokumenty niezbędne do otrzymania Karty Ucznia, dla tych rodziców, którzy dotychczas nie złożyli jeszcze wniosku w imieniu swoich dzieci. Do 6 czerwca 2017, przyjmowane będą w Sekretariacie Szkoły wnioski od rodziców uczniów klas I- VI. Od 15 maja do 6 czerwca 2017 przyjmowane będą wnioski od rodziców dzieci

Czytaj więcej

1 %

Sty 182016
 
1 %

Bardzo dziękujemy za wpłaty. Dzięki Państwa życzliwości z podatku za rok 2016 udało nam się zebrać 8629 zł. Kwota ta została przeznaczona na poprawę bezpieczeństwa w szkole. Zostały zakupione kamery i rejestratory wideo. Tak jak w poprzednich latach, jeśli Państwo nie zdecydują się sami, na którą organizację pożytku publicznego przeznaczyć 1 % podatku dochodowego, to zrobi

Czytaj więcej