Lis 032017
 

Szanowni Państwo,
co pewien czas pojawiają się na głowach dzieci wszy.
Oddział Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitaro-Epidemiologiczną w Warszawie przesłał do nas materiał dotyczący rozpoznawania i leczenia tego pasożyta.

Czytaj więcej
Paź 102017
 

W tym roku szkolnym został wprowadzony w naszej szkole punktowy system oceniania zachowania opracowany na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 3 sierpnia 2017 oraz w oparciu o założenia Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego i Statutu Szkoły.

Czytaj więcej
Lip 122017
 

Rok temu, w maju 2016 r., zwrócili się do mnie nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 124 – państwo Małgorzata i Andrzej Gawendowie z propozycją wybudowania na terenie boiska „Serce Falenica” hali lekkoatletycznej.

Czytaj więcej
Maj 122017
 

SZANOWNI PAŃSTWO Działając w  myśl  art. 117 oraz  art. 234 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) w związku z uchwałą nr XLV/1081/2017 rady m.st. Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających

Czytaj więcej