„Wars i Sawa”

 


Wars i Sawa

Nasza szkoła od wielu lat jest aktywnym uczestnikiem programu wspierania uzdolnionych „WARS I SAWA”.

„Podstawowym założeniem jest teza, iż uczniowie posiadają różnorodne uzdolnienia, a szkoła jest miejscem ich identyfikacji i planowego rozwoju. Rezultatem zastosowania tej idei w praktyce szkolnej będzie z jednej strony otoczenie kompleksową opieką uczniów osiągających mierzalne sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, z drugiej zaś dowartościowanie wielu uczniów, uważanych dotąd za »słabszych«, a posiadających uzdolnienia w różnych dziedzinach ludzkiej aktywności.”
Dzięki działaniom podejmowanym w ramach programu kształcimy i wychowujemy ambitnych, młodych ludzi z pasją rozwijających swoje zainteresowania i realizujących marzenia.

KALENDARIUM

5 X 2011  – SP 124 otrzymała certyfikat „WARSA I SAWY”.

2011 – 2014 – realizacja trzyletniego programu:

 • diagnozowanie uzdolnień;
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów;
 • założenie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Falenica”;
 • przygotowywanie i udział w licznych konkursach;
 • zorganizowanie Kawiarenki Naukowej (2011/2012);
 • edukacja filmowa;
 • edukacja muzyczna;
 • prezentowanie sukcesów uczniów;
 • zorganizowanie XVII Kreatywnej Biesiady u Warsa i Sawy.

27 X 2014 – otrzymanie bezterminowego certyfikatu WARSA I SAWY.

2014 – 2017

 • kontynuacja wcześniejszych działań;
 • diagnozowanie i rozpoznawanie zdolności;
 • praca nad powstaniem szkolnego rejestru uczniów uzdolnionych;

Prezentacja Wars i Sawa
Szkoła otrzymała certyfikat Warsa i Sawy
Ruszyła Kawiarenka Naukowa „Stacja Falenica”
Spotkanie Kawiarenki Naukowej tajemnica liczb
Podsumowanie realizacji programu WARS I SAWA w latach 2011-2014