Jadłospis i informacje o posiłkach

 

Opłaty za posiłki przyjmuje p. Renata Grzyb do 5. dnia miesiąca.
Np. opłata za wrzesień do 5 września, za czerwiec do 5 czerwca.

Za posiłki można wpłacać na konto nr 98 1030 1508 0000 0005 5074 9076.
Prosimy o wpłacanie dokładnej kwoty.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt z p. Renatą Grzyb.

W roku szkolnym 2018/2019 cena jednego posiłku wynosi:

śniadanie                   –  2,50 zł

obiad                         –  4,00 zł

Jadłospis 10-14 XII 2018

Informacja o alergenach