Organizacja roku szkolnego 2017/2018 – harmonogram

 
  04.09.2017 rozpoczęcie roku szkolnego
  15.09.2017 sprzątanie świata
  13.10.2017 ślubowanie klas pierwszych
  11.11.2017 Wawerska Parada Niepodległości
  23.11.2017 bal andrzejkowy dla klas 4-7
 grudzień kiermasz świąteczny
  23.12. – 31.12.2017 przerwa świąteczna
  12.01.2018 koniec I semestru
  15.01. – 28.01.2018 ferie zimowe
 01.02 lub 08.02 bal karnawałowy dla klas 0-3 i 4-7
  29.03. – 03.04.2018 wiosenna przerwa świąteczna
  08.05.2018 Święto Szkoły
Bieg papieski
 27.05 lub 10.06 festyn
  21.06.2018 zakończenie roku szkolnego dla oddziału przedszkolnego
 22.06.20178 zakończenie roku szkolnego dla klas 1 – 7
  23.06. – 31.08.2018 wakacje

 

Dyrektor Szkoły informuje, że działając w oparciu o rozporządzenie  MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz 1603), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, ustala następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018:

2.11 (czwartek), 30.04 (poniedziałek), 2.05 (środa),  4.05 (piątek), 1.06 (piątek po Bożym Ciele) oraz 3 dni przeznaczone na rekolekcje.

W tych dniach Szkoła zorganizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze wg potrzeb.