Kontakt

 

Szkoła Podstawowa Nr 124 im. Stanisława Jachowicza

ul. Bartoszycka 45/47
04-923 Warszawa
tel. 22 872 91 18
fax. 22 872 15 07
email: sp124@edu.um.warszawa.pl

Wyświetl  mapę
  Dyrektor – mgr Małgorzata Wysocka

email: dyrektor.sp124@gmail.com

Przyjmuje  po wcześniejszym umówieniu spotkania w sekretariacie szkoły 22 872 91 18

 Wicedyrektor – mgr Joanna Szczepańska

Przyjmuje  po wcześniejszym umówieniu spotkania w sekretariacie szkoły 22 872 91 18

Kierownik świetlicy – mgr Urszula Borzym


Sekretarz
– Alicja Górska              Kierownik gospodarczy – Joanna Walewska.
  .
Godziny pracy: poniedziałek  – piątek 8:00 – 16:00

Samodzielny referent – Anna Maciak
Godziny pracy: poniedziałek  – piątek 8:00 – 12:00

Intendent – Renata Grzyb

..  Pedagog – mgr Anna Dobrzelewska

Logopeda – mgr Anna Spilska

Bibliotekarz – Anna Aleksandruk
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 9:00 – 15:00

Pielęgniarka – Anna Wronkowska
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa, piątek – 8.00 – 15.00