Ubezpieczenie dzieci w roku szkolnym 2018/2019

 

POLISA typ 184 nr 001015540

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Al. Jerozolimskie 162

02-342  Warszawa.

Na terenie szkoły sprawy związane z ubezpieczeniem załatwia p. Karolina Arent – pomoc administracyjna.

LIKWIDACJA SZKÓD :

Ustalenie wysokości należnego świadczenia odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia wypadku na druku „Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków” pobranym w szkole i potwierdzonym pieczęcią szkoły.

Wypełnione zgłoszenie winno być podpisane przez Ubezpieczonego lub prawnego opiekuna, jeśli sprawa dotyczy osoby niepełnoletniej.

Do w/w dokumentu należy dołączyć:

– kserokopię dokumentacji medycznej

oraz

– protokół powypadkowy, jeżeli wypadek miał miejsce w szkole.

Powyższe dokumenty można złożyć w wybrany przez siebie sposób:

  • Osobiście w biurze Multiagencji Ubezpieczeniowej MARCIN, ul. Igańska 3 w Warszawie

Biuro czynne w godzinach:

Pon, Wt, Czw  –  9.00-17.00

Środa – 9.00- 19.00

Piątek – 9.00-15.00

  • Faksem na numer   22 870 43 43
  • Pocztą na adres:

Multiagencja Ubezpieczeniowa Marcin, ul. Igańska 3, 04-087 Warszawa

 

Likwidacja szkód NNW odbywa się w biurze Multiagencji Ubezpieczeniowej „Marcin” ul. Igańska 3 w Warszawie z udziałem lekarza orzecznika.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami : 22 870 43 43  lub  502 415 450

 

Ogólne warunki ubezpieczenia – do pobrania

Skrócona informacja o ubezpieczeniu – do pobrania