Nauczyciele rok 2017-2018

 

Prosimy, by Rodzice umawiali się z nauczycielami za pośrednictwem „Librusa” lub telefonicznie. Ułatwi to wzajemne kontakty i sprawi, że nauczyciele będą mieli dla Państwa wystarczająco dużo czasu.

M. Wysocka

 

WYCHOWAWCY KLAS:

O mgr Sara Szocińska
Agnieszka Majszczyk
1a mgr Justyna Miętus
1b mgr Maria Wasilewska
2a mgr Beata Korona
2b mgr Ewa Bieńkowska
3a mgr Elżbieta Kostrzewa
3b mgr  Anna Bryll
3c mgr Justyna Prejs
4a mgr Wanda Krakowska
4b mgr Sylwia Grab
4c mgr Edyta Karczmarz
5a mgr Agnieszka Szczepanek
5b mgr Małgorzata Szałas
6a mgr Gabriela Małachowska
6b mgr Małgorzata Gawenda
7a mgr Monika Modrzecka
7b mgr Martyna Wolska
7c mgr Renata Skorupa

 

NAUCZYCIELE:

język polski Edyta Karczmarz 4b, 4c
Wanda Krakowska 4a, 6a
Renata Skorupa 7a, 7b, 7c
Hanna Szewczyk-Wierzbicka 5a, 5b, 6b
język angielski Sylwia Grab  0 – 3, 4b gr, 4b gr, 4c
Małgorzata Szałas 4a, 5b gr, 5b gr, 6a gr, 6b gr, 7a gr, 7c gr
Martyna Wolska  5a, 6a gr, 6b gr, 7a gr, 7b gr, 7b gr, 7c gr
język niemiecki Dominika Kalińska-Wilk 6a, 6b, 7a, 7b, 7c
język hiszpański Jan Sitko 7a, 7b, 7c
matematyka Sylwia Kamińska 4b
Monika Modrzecka 7a, 7b, 7c
Agnieszka Szczepanek 4a, 4c, 5a, 6a, 6b,
Małgorzata Wysocka 5b
historia i społeczeństwo Edyta Karczmarz 5a, 5b, 6a, 6b
historia Edyta Karczmarz 4a, 4b, 4c
Marek Szparaga 7a, 7b, 7c
przyroda Gabriela Małachowska 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 6a, 6b
geografia Karol Michalak 7a, 7b, 7c
biologia Joanna Duraj 7a, 7b, 7c
chemia Sylwia Kamińska 7a, 7b, 7c
fizyka Monika Mędrzycka 7a, 7b, 7c
zajęcia komputerowe Adam Górski 5a, 5b, 6a, 6b
informatyka Adam Górski 4a, 4b, 4c, 7a, 7b, 7c
zajęcia techniczne Zygmunt Białowąs 5a, 5b, 6a, 6b
technika Zygmunt Białowąs 4a, 4b, 4c,
muzyka Izabela Piotrowska „0″, 1b, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 7c
plastyka Zygmunt Białowąs 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 7c
wychowanie fizyczne Małgorzata Gawenda  5a dz, 6b dz, 6b chł, 7b dz, 7c dz
Andrzej Gawenda  4a, 4c, 1b
Bogdan Wierzbicki  5a+b chł, 6a chł, 7a chł, 7b chł, 7c chł
Aldona Zagrabska  4b, 5b dz, 6a dz, 7a dz,
etyka Agata Czekaj klasy 1-3
Hanna Szewczyk-Wierzbicka klasy 4-7
religia s. Zofia Pietraszuk „0″, 1a, 1b, 2a, 2b, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 6a, 6b
ks Przemysław Skąpski 3a, 3b, 3c, 7a, 7b, 7c
WDŻ Agata Czekaj 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 7c
doradztwo zawodowe Paweł Kolański 7a, 7b, 7c
terapia pedagogiczna Joanna Szczepańska
Aleksandra Krzyżanowska
świetlica Urszula Borzym
Monika Gaweł
Zuzanna Tobiasz
Dorota Włodarczyk
Agata Czekaj
Izabela Piotrowska
Andrzej Gawenda
Wanda Krakowska
Joanna Duraj
Anna Maciak
Sylwia Kamińska
Karol Michalak
Anna Spilska
logopeda Anna Spilska
biblioteka Anna Aleksandruk
pedagog Anna Dobrzelewska