Wymagania edukacyjne

 

W roku szkolnym 2017/2018

Wymagania z biologii dla klasy 7

Wymagania z fizyki dla klasy 7

Wymagania z geografii dla klasy 7

Wymagania z historii dla klas 4

Wymagania z historii dla klasy 5

Wymagania z historii dla klasy 6

Wymagania z historii dla klasy 7

Wymagania z informatyki dla klasy 4

Wymagania z informatyki dla klasy 7

Wymagania z języka angielskiego dla klasy 4

Wymagania z języka angielskiego dla klasy 5

Wymagania z języka angielskiego dla klasy 6

Wymagania z języka angielskiego dla klasy 7

Wymagania z języka hiszpańskiego dla klasy 7

Wymagania z języka niemieckiego dla klasy 6

Wymagania z języka niemieckiego dla klasy 7

Wymagania z języka polskiego dla klas 4-6

Wymagania z języka polskiego dla klasy 7

Wymagania z matematyki dla klasy 4

Wymagania z matematyki dla klas 5-6

Wymagania z matematyki dla klasy 7

Wymagania z przyrody dla klasy 4

Wymagania z przyrody dla klas 5 i 6

Wymagania z WF dla klas 4 i 7

Wymagania z WF dla klas 5-6

Wymagania z zajęć komputerowych dla klasy 5

Wymagania z zajęć komputerowych dla klasy 6

 

Wymagania dla uczniów wychowania przedszkolnego

Wymagania z języka angielskiego dla klas pierwszych

Wymagania dla uczniów klas pierwszych

Wymagania edukacyjne w klasie 2

Wymagania edukacyjne w klasie 3

Wymagania z religii dla uczniów klas 1-3

wymagania z j. angielskiego dla klasy 3

Wymagania z języka polskiego klasy 4-5

Wymagania z j. polskiego po ukończeniu klasy szóstej

Wymagania edukacyjne z j. niemieckiego klasa 5

J. niemiecki wymagania i kryteria kl 6

Wymagania edukacyjne z muzyki klasy 4-6

Wymagania z religii dla uczniów klas 4 – 6

Wymagania z technik w klasach 4  i 5

Wymagania programowe z plastyki