Duplikaty świadectw, legitymacji

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkoła może wydać duplikaty legitymacji szkolnej i świadectw szkolnych.

Za wydanie w/w duplikatów pobiera się opłatę:
duplikat legitymacji 9 zł;
duplikat świadectwa 26 zł.

Opłatę wnosi się na rachunek:
Dzielnicowe Biuro Finansów Urzędu Dzielnicy Wawer
Warszawa, ul. Włókiennicza 54.

Nr konta 64103015080000000550749009.

W treści przelewu należy napisać duplikat legitymacji lub świadectwa dla …(imię i nazwisko dziecka).