Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Warszawie uruchomił Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od środków  psychoaktywnych i ich rodzin. Punkt mieści się w Wojewódzkiej  Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, ul. Żelazna 79, pok. nr 30. Oferta skierowana jest głównie do młodzieży mającej problemy z tzw. „dopalaczami”, a także do rodzin i bliskich osób uzależnionych. Aby skorzystać z konsultacji, należy umówić się na spotkanie:

  • telefonicznie przez infolinię ws. dopalaczy (800 060 800)
  • bądź drogą mailową: dopalacze@gis.gov.pl

Działanie Punktu Konsultacyjnego jest zgodne z Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016-2020: Cel 2: „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zrachowaniami ryzykownymi”.