Dzielnicowy Konkurs Plastyczny „Krajobrazy Polski”

 

Już od 10 lat organizujemy w naszej szkole konkurs plastyczny „Krajobrazy Polski”. Rokrocznie do udziału zapraszamy chętnych uczniów z klas I – III ze wszystkich wawerskich szkół podstawowych, a uczestnicy rywalizują w trzech kategoriach wiekowych: klasy pierwsze, klasy drugie i klasy trzecie.

Konkurs ma na celu rozbudzenie zainteresowań dzieci ojczystą historią i kulturą  oraz ukazanie im piękna i różnorodności krajobrazów Polski. Ponadto konkurs pomaga kształtować postawy patriotyczne wśród uczniów, pobudza ich wyobraźnię oraz zachęca do rozwijania umiejętności plastycznych i stosowania różnorodnych technik ekspresji.

W roku szkolnym 2017/2018 Dzielnicowy Konkurs Plastyczny „Krajobrazy Polski” odbędzie się 27 listopada br. o godz. 13.00 w Szkole Podstawowej nr 124 im Stanisława Jachowicza przy ul. Bartoszyckiej 45/47 w Warszawie.