Klasa VIII A

 

W poniedziałek (30 X) uczniowie klas VII a uczestniczyli w zajęciach terenowych w ramach lekcji geografii. Tematem zajęć, które odbyły się w pobliskim lesie, były „Gleby w Polsce”. Na początku siódmoklasiści dowiedzieli się jak powstaje gleba i jakie czynniki determinują jej ostateczną postać. Następnie rozpoczęli kopać profesjonalną odkrywkę glebową o wymiarach 1 na 0,5 m i głębokości 1,5 m. Uczniowie samodzielnie wyrysowywali profil glebowy, badali jej uziarnienie, sprawdzali czy następuje reakcja z kwasem solnym oraz mierzyli pH. Po zgromadzeniu wszystkich niezbędnych danych, wspólnie określili jaki typ gleby znajduje się pod falenickimi lasami. Jest to gleba brunatna wytworzona na lekkich piaskach, o czym świadczy lekko kwaśny lub obojętny odczyn oraz widoczny poziom brunatnienia.