Medal im. Stanisława Jachowicza

 

Medal im. Stanisława Jachowicza jest odznaczeniem honorowym, przyznawanym w uznaniu szczególnych zasług uczniom i pracownikom Szkoły Podstawowej nr 124 im. Stanisława Jachowicza w Warszawie.

 

Regulamin przyznawania Medalu im. Stanisława Jachowicza uczniom.

Medal jest przyznawany uczniowi ostatniej klasy, mającemu wybitne osiągnięcia, działającemu aktywnie w różnych dziedzinach i wyróżniającemu się wysoką kulturą osobistą.

Kandydat musi spełnić  poniższe wymagania:

 1. Wzorowa ocena ze sprawowania.
 2. Postawa wzbudzająca ogólny szacunek.
 3. Udokumentowany co najmniej jeden z punktów:
  1. Szczególne osiągnięcia w jednej z dziedzin:
   1. naukowej – udział w konkursach, co najmniej na szczeblu wojewódzkim,
   2. sportowej – zajęcie I – III miejsca na szczeblu wojewódzkim lub udział na szczeblu krajowym,
   3. artystycznej (plastycznej, literackiej lub recytatorskiej) – osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim i krajowym.
  2. Podjęte z własnej inicjatywy działania społeczne i skuteczna ich realizacja.
  3. Aktywne, długoterminowe działania w organizacji społecznej np. ZHP.
  4. Preferowana jest aktywność ucznia w wielu dziedzinach.

Tryb przyznawania Medalu:

 1. Kandydatów do medalu zgłaszają wychowawcy oraz nauczyciele uczący w szkole, do połowy kwietnia.
 2. Kandydat wybierany jest większością głosów przez Radę Pedagogiczną,
 3. Medal ma być wyjątkowym uhonorowaniem pobytu ucznia w szkole. Jeśli będzie kilku kandydatów wybrany zostanie uczeń mający najwyższe osiągnięcia. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się uhonorowanie medalami kilku uczniów. Mogą być również lata, gdy żaden z kandydatów nie będzie spełniał wyżej wymienionych warunków i medal nie zostanie przyznany.

 Regulamin przyznawania Medalu im. Stanisława Jachowicza pracownikom.

 1. Medal Stanisława Jachowicza przyznaje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 124 w porozumieniu z zespołem kierowniczym.
 2. Medal może być przyznany pracownikowi szkoły tylko raz w ciągu jego pracy i jest wyrazem uznania za wieloletnie wzorowe wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, a także za pracę na rzecz Szkoły Podstawowej nr 124 im. Stanisława Jachowicza i budowania jej dobrego wizerunku w środowisku lokalnym.
 3. W porozumieniu z Radą Pedagogiczną dyrektor ma prawo uhonorować medalem Stanisława Jachowicza osoby o znaczących zasługach dla Szkoły Podstawowej nr 124, a nie będącej jej pracownikami.

Uczniowie, którzy otrzymali Medal im. Stanisława Jachowicza

Nr legitymacji Rok szkolny Imię i nazwisko
Nr U-1-2004 2003/2004 Joanna Szałas
Nr U-2-2004 2003/2004 Kacper Sędek
Nr U-3-2005 2004/2005 Dominika Basaj
Nr U-4-2006 2005/2006 Adrianna Kmieciak
Nr U-5-2006 2005/2006 Andrzej Fibich
Nr U-6-2006 2005/2006 Jan Sędek
Nr U-7-2006 2005/2006 Olga Czeranowska
Nr U-8-2007 2006/2007 Agata Cacko
Nr U-9-2007 2006/2007 Witold Jaworski
Nr U-10-2008 2007/2008 Natalia Kosińska
Nr U-11-2009 2008/2009 Mateusz Wysocki
Nr U-12-2010 2009/2010 Jakub Wydrzyński
Nr U-13-2010 2009/2010 Maciej Jabłoński
Nr U-14-2010 2009/2010 Teresa Janaszek
Nr U-15-2011 2010/2011 Piotr Wierzbicki
Nr U-16-2012 2011/2012 Alicja Radzimska
Nr U-17-2012 2011/2012 Iga Czeranowska
Nr U-18-2012 2011/2012 Jan Warciarek
Nr U-19-2013 2012/2013 Weronika Gołębiewska
Nr U-20-2014 2013/2014 Małgorzata Sędek
Nr U-21-2014 2013/2014 Helena Kowalczyk
Nr U-22-2014 2013/2014 Julianna Janaszek
Nr U-23-2014 2013/2014 Mikołaj Stachańczyk
Nr U-24-2014 2013/2014 Kuba Dziarkowski

 

Nauczyciele i pracownicy szkoły, którzy otrzymali Medal im. Stanisława Jachowicza (początkowa kolejność alfabetyczna):

Aleksandruk Anna
Borzym Urszula
Bryll Anna
Gaweł Monika
Kostrzewa Elżbieta
Kroszczyńska Helena
Małachowska Gabriela
Pyra Adam
Saczuk Izabela
Sędek Wioletta
Szczepańska Joanna
Szewczyk-Wierzbicka Hanna
Wasilewska Maria
Wysocka Małgorzata

06.2014:
Korona Beata
Krzyżanowska Aleksandra
Skorupa Renata
Szałas Małgorzata
Zagrabska Aldona

08.05.2017:
Dobrzelewska Anna
Górska Alicja
Szczepanek Agnieszka
Walewska Joanna
Wierzbicki Bogusław
Wolska Martyna