Sty 022019
 

16 grudnia przedstawiciele szkolnego wolontariatu wraz z nauczycielkami: panią Justyną Prejs i panią Aniką Wiejachą, uczestniczyli w międzypokoleniowej Wigilii organizowanej przez Stowarzyszenie Odra-Niemen, z którym szkoła współpracuje.

W spotkaniu wzięli udział kombatanci, członkowie zarządów kilku oddziałów stowarzyszenia, wolontariusze mazowieckiego oddziału, chór ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Grodzisku Mazowieckim oraz przedstawiciele miejscowych władz. Nie zabrakło również przedstawicieli telewizji. Uczniowie wręczyli kombatantom upominki przygotowane przez szkolny wolontariat. Cieszymy się, że mieliśmy możliwość spotkać się z bohaterami naszej wolności w tak niezwykłej atmosferze.