Gru 172018
 

Społeczność naszej szkoły we współpracy z wolontariuszami już po raz kolejny włączyła się w akcję „Rodacy Bohaterom”, która polega na zebraniu darów żywnościowych dla byłych żołnierzy AK, którzy pozostali po II wojnie światowej poza granicami Polski oraz dla dzieci z polskich szkół na Litwie. Dary z naszej placówki i innych szkół z powiatu otwockiego ważyły w sumie ponad 1150 kg, czego efektem były 92 gotowe do wręczenia paczki oraz 35 opakowań zbiorczych. Głównym organizatorem zbiórki na terenie Polski jest Stowarzyszenie Odra – Niemen.

8 grudnia pani Justyna Prejs wraz wolontariuszami Stowarzyszenia Odra – Niemen osobiście przekazała dary i kartki świąteczne od Państwa. Do spotkania z kombatantami doszło w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Klubu Weteranów Armii Krajowej oraz Stowarzyszenia Polskich Kombatantów na Litwie. Pozostałe paczki zostały przekazane dla dzieci z polskiej szkoły i domu Dziecka w Solecznikach na Litwie. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!