Wrz 232018
 

Wzorem lat ubiegłych, nasza szkoła włączyła się w akcję „Sprzątanie Świata”, która odbyła się w piątek 21 września 2018 roku. Celem akcji jest budowanie świadomości ekologicznej, kształtowanie nawyków sprzątania po sobie oraz działanie na rzecz ochrony środowiska.

W dniu akcji nauczyciele wraz z uczniami klas 4-8 udali się na teren wokół szkoły w celu pozbierania porozrzucanych śmieci. Porządkowany był plac szkolny oraz teren wokół szkoły i sąsiadujące z nim ulice. Wydział Ochrony Środowiska przy Urzędzie Miasta zaopatrzył naszych uczniów w worki na śmieci i jednorazowe rękawiczki.

Taka akcja jest dowodem na to, że lubimy i potrafimy wspólnie działać na rzecz ochrony środowiska. Dziękuję wszystkim wychowawcom i uczniom za wspólne zaangażowanie się w akcję.

Zdjęcia z akcji

Koordynator: Agata Czekaj, współpraca: Karol Michalak