Kwi 272018
 

17 kwietnia w Warszawie odbyła się konferencja „Wychowanie ku wartościom, jako nieustające wyzwanie i zadanie szkoły”, zorganizowana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Prelegentami byli m.in. Łukasz Mikołajczyk – senator RP, dr Witold Wasilewski z Instytutu Pamięci Narodowej, a także przedstawiciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Muzeum Wojska Polskiego oraz dyrektorzy szkół. Celem konferencji było zachęcenie do kultywowania w środowisku szkolnym wartości takich jak: wolność, patriotyzm, pamięć i szacunek do historii, zwłaszcza w kontekście Roku dla Niepodległej. Praktyki, zaprezentowane podczas konferencji przez dyrektorów szkół, ukazywały efekty wytrwałego wychowywania ku wartościom, a zwłaszcza jego wpływ na integralny rozwój wychowanków. Wśród zaproszonych prelegentów znalazła się pani dyrektor Małgorzata Wysocka, która zaprezentowała projekt społeczny „Rodacy – Bohaterom”, realizowany w naszej szkole od czterech lat. W konferencji brała również udział koordynatorka akcji „Rodacy – Bohaterom” w naszej szkole, pani Justyna Prejs.