Sty 122018
 

Szanowni Rodzice,
zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe informuję, że w dniu 11.01.2018 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę nr LX/1594/2018 o zamiarze przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 124 im Stanisława Jachowicza w Warszawie, ul. Bartoszycka 45/47 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego z dniem 01.09.2018 r.. Oznacza to, że od dnia 01.09.2018 r. oddział przedszkolny nie będzie funkcjonował w naszej szkole.

Uchwała nr LX/1594/2018

Małgorzata Wysocka
Dyrektor SP 124