Maj 122017
 

Szanowni Państwo,

Tu znajdują się  informacje i dokumenty niezbędne do otrzymania Karty Ucznia, dla tych rodziców, którzy dotychczas nie złożyli jeszcze wniosku w imieniu swoich dzieci.

  1. Do 6 czerwca 2017, przyjmowane będą w Sekretariacie Szkoły wnioski od rodziców uczniów klas I- VI.
  2. Od 15 maja do 6 czerwca 2017 przyjmowane będą wnioski od rodziców dzieci przyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2017/18.
  3. Od 6 czerwca do 12 września 2017 będą przyjmowane przez szkoły wnioski od rodziców uczniów, którzy z różnych względów nie złożyli ich we wcześniejszym terminie.
  4. Po 12 września 2017, wnioski od rodziców będą na bieżąco przyjmowane i przekazywane do ZTM.

Poniżej załączniki:

druk wniosku- KARTA UCZNIA

informacja dla rodziców Karta Ucznia

umowa pow.przetw.danych osobowych- KARTA UCZNIA

wzór wypełniania wniosku- KARTA UCZNIA