Lis 032017
 

Zachęcam Państwa, do przeczytania materiałów umieszczonych na naszej stronie internetowej w zakładce „Informacje stałe” lub korzystając z linku:
http://sp124.waw.pl/?p=6731

Proszę również o systematyczne kontrolowanie głów dzieci.

Z poważaniem
M. Wysocka
Dyrektor

Paź 102017
 

W tym roku szkolnym został wprowadzony w naszej szkole punktowy system oceniania zachowania opracowany na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 3 sierpnia 2017 oraz w oparciu o założenia Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego i Statutu Szkoły.

Continue reading »